Течни велики производи

Изглед Серије Карактеристике
ТЕЧНИ ВЕЛИКИ ПРОИЗВОДИ1 ЦН3 ултра ниска температура, висока стабилност, низак ЕСР
ЦН6 ултра ниска температура, висока стабилност, низак ЕСР
ЦВ3 ултра ниска температура, висока стабилност, низак ЕСР
ЦВ3С Танак тип, ултра ниска температура, висока стабилност, низак ЕСР
ТЕЧНИ ВЕЛИКИ ПРОИЗВОДИ2 ЦВ6 ултра ниска температура, висока стабилност, низак ЕСР
CВ3Х Висока поузданост, низак ЕСР105℃℃ 3000 сати
ЦВ6Х Висока поузданост, низак ЕСР, дуг животни век 105℃ 6000 сати
ТЕЧНИ ВЕЛИКИ ПРОИЗВОДИ3 СН3 Висока таласна струја, стандардно
СН6 Дуг животни век, висока таласна струја
СВ3 Висока таласна струја, стандардно
СВ6 Дуг животни век, висока таласна струја